NANOGÉLY PRE LEPŠIE ZOTAVENIE PORANENEJ MIECHY

Publikoval: ejrick van newman
3. marca 2024

Prevratný vývoj v liečbe poranení miechy predstavuje nový prístup prostredníctvom použitia špecializovanej nanotechnológie.

Tento dodávací systém, známy ako nanogél, je duchovným dieťaťom výskumníkov z Politecnico di Milano. Je dômyselne navrhnutý tak, aby sa špecificky zameral na gliové bunky a dodáva protizápalové lieky priamo tam, kde je to najviac potrebné. Gliové bunky sú kritickými hráčmi v progresii poranení miechy, čo často vedie k ťažkým stavom, ako je paraplégia alebo kvadruplégia. Tento inovatívny nanogél predstavuje významný skok vpred v cielenej terapii a ponúka novú nádej pre tých, ktorí sú postihnutí takýmito vyčerpávajúcimi zraneniami.

Súčasné liečebné metódy na zvládnutie zápalovej reakcie vyvolanej poranením miechy preukázali obmedzený úspech. Je to čiastočne spôsobené absenciou liečebnej stratégie, ktorá by sa explicitne zameriavala na mikrogliálne a astrocytické bunky. Tieto bunky sú neoddeliteľnou súčasťou kontroly vnútorného prostredia mozgu, najmä po poranení miechy.

Nanogély sú vyrobené z polymérov navrhnutých tak, aby sa pripojili k špecifickým molekulám. Konkrétne sú tieto nano gély prispôsobené tak, aby sa naviazali na gliové bunky, kritických hráčov pri zápale po poranení miechy. Naplnením týchto nanogélov rolipramom, liekom známym pre svoje protizápalové vlastnosti, výskumníci našli spôsob, ako zmeniť stav gliových buniek zo škodlivého na ochranný, čo pomáha pri hojení poškodených tkanív.

Tento cielený prístup zabezpečuje, že liek sa uvoľňuje priamo tam, kde je to potrebné, čím sa zvyšuje jeho účinnosť a zároveň sa minimalizujú potenciálne nežiaduce účinky. Filippo Rossi, profesor na Katedre chémie, materiálov a chemického inžinierstva „Giulio Natta“ na Politecnico di Milano, zdôraznil dôležitosť identifikácie funkčných skupín, ktoré umožňujú nanogélom selektívne zacieliť na špecifické bunkové populácie.

Rossi uviedol: „Kľúčom k výskumu bolo pochopenie funkčných skupín, ktoré sa selektívne zameriavajú na nanogély v rámci špecifických bunkových populácií. To umožňuje optimalizovať liečbu liekmi znížením nežiaducich účinkov.“

Sľubné výsledky tejto štúdie boli pozorované na zvieracích modeloch trpiacich poraneniami miechy. Aplikácia nanogélov znížila zápal a výrazne zlepšila regeneračné schopnosti zvierat, čo viedlo k čiastočnej obnove motorických funkcií. Tieto zistenia naznačujú potenciál tejto technológie spôsobiť revolúciu v liečbe poranení miechy, čo ponúka nádej na lepšie zotavenie a kvalitu života postihnutých jedincov.

Pietro Veglianese, vedúci oddelenia pre akútnu spinálnu traumu a regeneráciu na oddelení neurovied Istituto Mario Negri, vyjadril optimizmus ohľadom širších dôsledkov tohto výskumu. Vyzdvihol úspech štúdie na zvieracích modeloch: „Výsledky ukazujú, že nanogély znížili zápal a zlepšili regeneračnú kapacitu na zvieracích modeloch s poranením miechy, pričom čiastočne obnovili motorickú funkciu. Tieto výsledky otvárajú cestu k novým terapeutickým možnostiam pre pacientov s myelinolýzou.“

Okrem toho sa vedci domnievajú, že táto cielená liečebná stratégia by mohla presiahnuť rámec poranení miechy. Vzhľadom na kľúčovú úlohu zápalu a gliových buniek pri neurodegeneratívnych ochoreniach, ako je Alzheimerova choroba, by tento prístup založený na nanogéli mohol ponúknuť nové spôsoby liečby v rade stavov charakterizovaných neurozápalom.

Tento inovatívny výskum demonštruje potenciál nanotechnológie v liečebných postupoch a otvára dvere novým terapeutickým stratégiám pre stavy, ktorých liečba je už dlho náročná. Využitím presnosti nanogélov na zacielenie na špecifické bunky tento prístup ponúka sľubnú cestu k efektívnejšej a bezpečnejšej liečbe poranení miechy a možno aj iných neurodegeneratívnych ochorení.

Zdroj: www.nano-magazine.com

PREČÍTAJTE SI AJ

NANOČASTICE LIGNÍNU LEPŠIE CHRÁNIA PRED UV ŽIARENÍM

NANOČASTICE LIGNÍNU LEPŠIE CHRÁNIA PRED UV ŽIARENÍM

Inovatívna oblasť kozmetickej vedy nedávno upozornila na lignínové nanočastice (LNP) pre ich výnimočný potenciál pri posilňovaní opatrení na ochranu pred slnkom v rámci produktov starostlivosti o pleť. Tieto nanočastice sú oslavované pre ich vynikajúcu schopnosť...

ROZPRÁVANIE BEZ HLASIVIEK VĎAKA AI

ROZPRÁVANIE BEZ HLASIVIEK VĎAKA AI

Pre ľudí s poruchami hlasu, vrátane tých, ktorí majú patologické stavy hlasiviek alebo ktorí sa zotavujú po operáciách rakoviny hrtana, je často ťažké alebo nemožné hovoriť. To sa môže čoskoro zmeniť. Tím inžinierov z UCLA vynašiel mäkké, tenké a pružné zariadenie s...

PRVÝKRÁT 100% RECYKLOVANÁ VISKÓZA

PRVÝKRÁT 100% RECYKLOVANÁ VISKÓZA

V súčasnosti sa viskózové textílie vyrábajú z biomasy z lesa a úplne recyklovaná viskóza neexistuje. Vedcom z univerzity v Lunde vo Švédsku sa teraz podarilo vyrobiť novú viskózu – z opotrebovaných bavlnených obliečok. Staré textílie po celom svete končia na smetisku...

STARODÁVNE MORSKÉ TVORY POMÁHAJÚ MAKKEJ ROBOTIKE

STARODÁVNE MORSKÉ TVORY POMÁHAJÚ MAKKEJ ROBOTIKE

Mäkká robotika je náuka o vytváraní robotov z mäkkých materiálov, ktorá má výhodu flexibility a bezpečnosti pri interakciách medzi ľuďmi. Tieto roboty sú vhodné pre aplikácie od zdravotníckych zariadení až po zvyšovanie efektivity pri rôznych úlohách. Okrem toho,...

NANOTECHNOLÓGIA ZVYŠUJE CHIRURGICKÚ PRESNOSŤ A HOJENIE

NANOTECHNOLÓGIA ZVYŠUJE CHIRURGICKÚ PRESNOSŤ A HOJENIE

Výskumníci z Empa a ETH Zurich predstavili inovatívnu chirurgickú techniku, ktorá prináša revolúciu v spôsobe hojenia rán. Táto nová metóda, ktorá sa líši od tradičného prístupu ihly a nite používaného viac ako 5000 rokov, využíva sofistikovaný proces laserového...

INOVATÍVNE ZARIADENIE ZBIERA A VYTVÁRA UDRŽATEĽNÚ ENERGIU

INOVATÍVNE ZARIADENIE ZBIERA A VYTVÁRA UDRŽATEĽNÚ ENERGIU

Prevratné zariadenie na zber energie inšpirované prírodným svetom je nastavené tak, aby spôsobilo revolúciu v tom, ako vyrábame elektrinu z dažďa a vetra. Táto technológia, ktorú vytvoril tím vedcov, efektívne premieňa energiu z dažďových kvapiek a vetra na elektrickú...

PRELOMOVÉ OBJAVY VO VÝSKUME ĽADU

PRELOMOVÉ OBJAVY VO VÝSKUME ĽADU

Zdanlivo jednoduchá látka ľadu bola predmetom prelomovej štúdie v Národnom laboratóriu v Argonne, ktorá odhalila zložitosť jeho správania pri extrémne nízkych teplotách. Základom tejto štúdie je predtavenie, ktoré sa tradične pozoruje blízko bodu mrazu vody....

ŠKRIDLA, KTORÁ ZNÍŽI NÁKLADY NA VYKUROVANIE AJ CHLADENIE

ŠKRIDLA, KTORÁ ZNÍŽI NÁKLADY NA VYKUROVANIE AJ CHLADENIE

Približne polovica spotreby energie priemernej americkej budovy sa minie na vykurovanie a chladenie. To je veľa vynaložených peňazí, spálených fosílnych palív a záťaže na starnúcu energetickú infraštruktúru v čase vysokých teplôt. Vedci teraz predstavili adaptívnu...

ZBER VODY ZO VZDUCHU POMOCOU SOLÁRNEJ ENERGIE

ZBER VODY ZO VZDUCHU POMOCOU SOLÁRNEJ ENERGIE

Viac ako 2,2 miliardy ľudí v súčasnosti žije v krajinách s nedostatkom vody a OSN odhaduje, že 3,5 milióna ročne zomiera na choroby súvisiace s vodou. Keďže oblasti, ktoré najviac potrebujú lepšiu pitnú vodu, sa nachádzajú aj na niektorých z najslnečnejších miest na...

MIKRORIASOVÉ ROBOTY ZACHYTÁVAJÚCE PLASTY VO VODE

MIKRORIASOVÉ ROBOTY ZACHYTÁVAJÚCE PLASTY VO VODE

Plastový odpad čoraz viac znečisťuje naše oceány a vodné cesty. Keď sa plasty v prostredí rozkladajú, fragmentujú sa na malé kúsky známe ako mikroplasty a nanoplasty. Mikroplasty sú plastové častice s veľkosťou do 5 mm, zatiaľ čo nanoplasty sú menšie ako 1 mikrón....

VYLEPŠENIE PRIETOKOVÝCH BATÉRIÍ NA VODNEJ BÁZE

VYLEPŠENIE PRIETOKOVÝCH BATÉRIÍ NA VODNEJ BÁZE

Dve farebné tekutiny prebublávajúce trubicami: Takto vyzerá batéria budúcnosti? Výskumník Empa David Reber sa rozhodol odpovedať na túto otázku v priebehu nasledujúcich štyroch rokov s podporou grantu Ambizione od Švajčiarskej národnej vedeckej nadácie (SNSF)....

Prelomy v nano poľnohospodárstve a úloha investícií

Prelomy v nano poľnohospodárstve a úloha investícií

  Keďže sa očakáva, že globálna populácia do roku 2050 vzrastie na 9,9 miliardy, je vyvíjaný tlak na prijatie efektívnejších a udržateľnejších poľnohospodárskych postupov. Nanotechnológia sa v tejto oblasti ukazuje ako kritický hráč, ktorý sľubuje zvýšenie...

autor

ejrick van newman

Komentáre

0 komentárov

Pridaj komentár