NANOGÉLY PRE LEPŠIE ZOTAVENIE PORANENEJ MIECHY

Publikoval: ejrick van newman
3. marca 2024

Prevratný vývoj v liečbe poranení miechy predstavuje nový prístup prostredníctvom použitia špecializovanej nanotechnológie.

Tento dodávací systém, známy ako nanogél, je duchovným dieťaťom výskumníkov z Politecnico di Milano. Je dômyselne navrhnutý tak, aby sa špecificky zameral na gliové bunky a dodáva protizápalové lieky priamo tam, kde je to najviac potrebné. Gliové bunky sú kritickými hráčmi v progresii poranení miechy, čo často vedie k ťažkým stavom, ako je paraplégia alebo kvadruplégia. Tento inovatívny nanogél predstavuje významný skok vpred v cielenej terapii a ponúka novú nádej pre tých, ktorí sú postihnutí takýmito vyčerpávajúcimi zraneniami.

Súčasné liečebné metódy na zvládnutie zápalovej reakcie vyvolanej poranením miechy preukázali obmedzený úspech. Je to čiastočne spôsobené absenciou liečebnej stratégie, ktorá by sa explicitne zameriavala na mikrogliálne a astrocytické bunky. Tieto bunky sú neoddeliteľnou súčasťou kontroly vnútorného prostredia mozgu, najmä po poranení miechy.

Nanogély sú vyrobené z polymérov navrhnutých tak, aby sa pripojili k špecifickým molekulám. Konkrétne sú tieto nano gély prispôsobené tak, aby sa naviazali na gliové bunky, kritických hráčov pri zápale po poranení miechy. Naplnením týchto nanogélov rolipramom, liekom známym pre svoje protizápalové vlastnosti, výskumníci našli spôsob, ako zmeniť stav gliových buniek zo škodlivého na ochranný, čo pomáha pri hojení poškodených tkanív.

Tento cielený prístup zabezpečuje, že liek sa uvoľňuje priamo tam, kde je to potrebné, čím sa zvyšuje jeho účinnosť a zároveň sa minimalizujú potenciálne nežiaduce účinky. Filippo Rossi, profesor na Katedre chémie, materiálov a chemického inžinierstva „Giulio Natta“ na Politecnico di Milano, zdôraznil dôležitosť identifikácie funkčných skupín, ktoré umožňujú nanogélom selektívne zacieliť na špecifické bunkové populácie.

Rossi uviedol: „Kľúčom k výskumu bolo pochopenie funkčných skupín, ktoré sa selektívne zameriavajú na nanogély v rámci špecifických bunkových populácií. To umožňuje optimalizovať liečbu liekmi znížením nežiaducich účinkov.“

Sľubné výsledky tejto štúdie boli pozorované na zvieracích modeloch trpiacich poraneniami miechy. Aplikácia nanogélov znížila zápal a výrazne zlepšila regeneračné schopnosti zvierat, čo viedlo k čiastočnej obnove motorických funkcií. Tieto zistenia naznačujú potenciál tejto technológie spôsobiť revolúciu v liečbe poranení miechy, čo ponúka nádej na lepšie zotavenie a kvalitu života postihnutých jedincov.

Pietro Veglianese, vedúci oddelenia pre akútnu spinálnu traumu a regeneráciu na oddelení neurovied Istituto Mario Negri, vyjadril optimizmus ohľadom širších dôsledkov tohto výskumu. Vyzdvihol úspech štúdie na zvieracích modeloch: „Výsledky ukazujú, že nanogély znížili zápal a zlepšili regeneračnú kapacitu na zvieracích modeloch s poranením miechy, pričom čiastočne obnovili motorickú funkciu. Tieto výsledky otvárajú cestu k novým terapeutickým možnostiam pre pacientov s myelinolýzou.“

Okrem toho sa vedci domnievajú, že táto cielená liečebná stratégia by mohla presiahnuť rámec poranení miechy. Vzhľadom na kľúčovú úlohu zápalu a gliových buniek pri neurodegeneratívnych ochoreniach, ako je Alzheimerova choroba, by tento prístup založený na nanogéli mohol ponúknuť nové spôsoby liečby v rade stavov charakterizovaných neurozápalom.

Tento inovatívny výskum demonštruje potenciál nanotechnológie v liečebných postupoch a otvára dvere novým terapeutickým stratégiám pre stavy, ktorých liečba je už dlho náročná. Využitím presnosti nanogélov na zacielenie na špecifické bunky tento prístup ponúka sľubnú cestu k efektívnejšej a bezpečnejšej liečbe poranení miechy a možno aj iných neurodegeneratívnych ochorení.

Zdroj: www.nano-magazine.com

PREČÍTAJTE SI AJ

autor

ejrick van newman

Komentáre

0 komentárov

Pridaj komentár