Nový senzor deteguje stále menšie nanočastice

Publikoval: Erik Novotný
27. novembra 2021

Bežné mikroskopy vytvárajú zväčšené obrazy malých štruktúr alebo predmetov pomocou svetla. Nanočastice sú však také malé, že sotva absorbujú alebo rozptyľujú svetlo a preto zostávajú neviditeľné. Optické rezonátory zvyšujú interakciu medzi svetlom a nanočasticami: Zachytávajú svetlo v najmenšom priestore tak, že ho tisíckrát odrážajú medzi dvoma zrkadlami. V prípade, že sa nanočastica nachádza v zachytenom svetelnom poli, tisíckrát interaguje so svetlom, takže je možné merať zmenu intenzity svetla.

„Svetelné pole má rôznu intenzitu v rôznych bodoch v priestore. To umožňuje vyvodiť závery s ohľadom na polohu nanočastíc v trojrozmernom priestore,“ hovorí Dr. Larissa Kohler z Physikalisches Institut spoločnosti KI

Rezonátor zviditeľňuje pohyby nanočastíc

A nielen to: „Ak sa nanočastica nachádza vo vode, zrazí sa s molekulami vody, ktoré sa v dôsledku tepelnej energie pohybujú ľubovoľnými smermi. Tieto kolízie spôsobujú, že sa nanočastica pohybuje náhodne. Tento Brownov pohyb je teraz možné zaznamenať,“ dodáva odborník. „Doteraz bolo nemožné, aby optický rezonátor sledoval pohyb nanočastice v priestore. Bolo možné len konštatovať, či sa častica nachádza alebo nenachádza vo svetelnom poli,“ vysvetľuje Kohler.

ImageForArticle 42802

V novom vláknovom Fabryho-Pérotovom rezonátore sú na koncoch sklenených vlákien umiestnené vysoko odrážajúce zrkadlá. Umožňuje nám to odvodiť hydrodynamický polomer častice, teda hrúbku vody obklopujúcej časticu z jej trojrozmerného pohybu. To je dôležité, pretože táto hrúbka mení vlastnosti nanočastice. „V dôsledku hydrátového obalu je možné odhaliť nanočastice, ktoré by bez neho boli príliš malé,“ hovorí Kohler. Navyše hydrátový obal okolo proteínov alebo iných biologických nanočastíc môže mať vplyv na biologické procesy.

Potenciálnou aplikáciou rezonátora môže byť detekcia trojrozmerného pohybu s vysokým časovým rozlíšením a charakterizácia optických vlastností biologických nanočastíc, ako sú proteíny, DNA alebo vírusy. Týmto spôsobom môže senzor poskytnúť pohľad na doteraz nepochopené biologické procesy.

Zdroj: nano-magazine.sk, http://fumacrom.com/2z8P2

Prelomy v nano poľnohospodárstve a úloha investícií

  Keďže sa očakáva, že globálna populácia do roku 2050 vzrastie na 9,9 miliardy, je vyvíjaný tlak na prijatie efektívnejších a udržateľnejších poľnohospodárskych postupov. Nanotechnológia sa v tejto oblasti ukazuje ako kritický hráč, ktorý sľubuje zvýšenie...

Tipy pre čistú a ekologickú nano kuchyňu

Kuchyňa patrí medzi miestnosti, kde sa najčastejšie stretávame. Prebiehajú tu naše každodenné rituály ako sú raňajky, obedy a často krát tu pripravujeme všelijaké dobroty od výmyslu sveta. Za službu, ktorú nám toto miesto poskytuje, si určite zaslúži poriadnu...

Udržateľné batérie pre budúcnosť

Batérie sú nevyhnutné pre globálne úsilie o zníženie spotreby fosílnych palív. Výzvy však pretrvávajú: ich výroba si vyžaduje veľa energie, použité materiály sú vzácne a batérie sa ťažko recyklujú. Niekoľko výskumných skupín na Inštitúte vedy a techniky v Rakúsku...

Nový nanomateriál na liečbu kožných infekcií

Nový nanomateriál na liečbu kožných infekcií. Vedci z Ústavu organickej chémie a biochémie AV ČR (ÚOCHB Praha) a Technickej univerzity v Liberci v spolupráci s vedeckými pracovníkmi z Mikrobiologického ústavu AV ČR, Katedry medicíny popálenín tretej lekárskej fakulty...

Hliníkové nanočastice pre efektívnu tvorbu vodíka

Hliník je vysoko reaktívny kov, ktorý dokáže odstraňovať kyslík z molekúl vody a vytvárať plynný vodík. Jeho rozšírené použitie vo výrobkoch, ktoré sa namočia, nepredstavuje žiadne nebezpečenstvo, pretože hliník okamžite reaguje so vzduchom a získava povlak oxidu...

Diaľkové ovládanie pre funkčné materiály

Intenzívna stredná infračervená excitácia sa ukázala ako výkonný nástroj na riadenie magnetických, feroelektrických a supravodivých vlastností zložitých materiálov. Nelineárna fononika je kľúčom k tomuto cieľu, pretože vytláča špecifické atómy z ich rovnovážnych...

Výskum grafénu odhaľuje nové možnosti pre elektronické technológie.

Výskum grafénu odhaľuje nové možnosti pre elektronické technológie Tím výskumníkov odhalil, že v grafénovom tranzistore možno vytvoriť sonický tresk a Dopplerové posunuté zvukové vlny, čo dáva nový pohľad na tento svetoznámy materiál a jeho potenciál na použitie...

Nanotechnológia v boji proti zmene klímy: stavebné materiály

Stavebné materiály – ako je betón, cement a asfalt – sú jedny z najpoužívanejších materiálov na svete a sú hlavnými prispievateľmi k emisiám uhlíka. A ich používanie sa v budúcnosti nezníži, pretože ľudia musia vytvárať nové budovy a cesty tvárou v tvár neustále...

„Nanopoháre“ zachytávajú rozpustený oxid uhličitý a toxické ióny z vody

„Nanopoháre“ zachytávajú rozpustený oxid uhličitý a toxické ióny z vody. Oxid uhličitý z atmosféry sa môže rozpúšťať v oceánoch, jazerách a rybníkoch a vytvárať bikarbonátové ióny a ďalšie zlúčeniny, ktoré menia chémiu vody s možnými škodlivými účinkami na vodné...

Nové zistenia o dodávaní nano liekov proti HIV do mozgu

Nové zistenia o dodávaní nano liekov proti HIV do mozgu. Výskumník biochémie z University of Miami Miller School of Medicine zistil, že systém dodávania liečiv vo forme nanočastíc môže redukovať vírusové rezervoáre HIV/AIDS v mozgu, ktoré normálne prispievajú k...

Živé a dýchajúce budovy vďaka termitom

Spomedzi približne 2 000 známych druhov termitov sú niektorí inžinieri ekosystémov. Kopce postavené niektorými rodmi, napríklad Amitermes, Macrotermes, Nasutitermes a Odontotermes, dosahujú výšku až osem metrov, čo z nich robí jedny z najväčších biologických štruktúr...

Prečítajte si aj

Prelomy v nano poľnohospodárstve a úloha investícií

Prelomy v nano poľnohospodárstve a úloha investícií

  Keďže sa očakáva, že globálna populácia do roku 2050 vzrastie na 9,9 miliardy, je vyvíjaný tlak na prijatie efektívnejších a udržateľnejších poľnohospodárskych postupov. Nanotechnológia sa v tejto oblasti ukazuje ako kritický hráč, ktorý sľubuje zvýšenie...

5 veľkých chýb pri umývaní okien

5 veľkých chýb pri umývaní okien

    Umývanie okien je otravná fuška, ktorú chce mať každý pri upratovaní hneď za sebou. Ak chcete mať istotu dokonalého vzhľadu hneď na prvýkrát, oboznámte sa najprv s chybami, ktorým by ste sa mali vyhýbať. ⦁ Vybrali ste si slnečný deň Ak si vyberiete na...

Tipy pre čistú a ekologickú nano kuchyňu

Tipy pre čistú a ekologickú nano kuchyňu

Kuchyňa patrí medzi miestnosti, kde sa najčastejšie stretávame. Prebiehajú tu naše každodenné rituály ako sú raňajky, obedy a často krát tu pripravujeme všelijaké dobroty od výmyslu sveta. Za službu, ktorú nám toto miesto poskytuje, si určite zaslúži poriadnu...

O autorovi

Erik Novotný

Komentáre

0 komentárov

G-5G6MEN8ERY