LIEČBA RAKOVINY POMOCOU NANOČASTÍC Z VÍRUSU RASTLÍN

Publikoval: ejrick van newman
2. júna 2024

Vedci z Kalifornskej univerzity v San Diegu vyvinuli experimentálnu liečbu založenú na rastlinnom víruse, ktorá preukázala významnú účinnosť pri ochrane myší pred širokým spektrom metastatických rakovín.

Liečba využívajúca nanočastice odvodené z vírusu mosaic cowpea – látky, ktorá infikuje rastliny hrachu čiernookého – preukázala pôsobivé výsledky v zlepšení miery prežitia a obmedzení rastu metastatických nádorov na rôznych modeloch rakoviny, ako je hrubé črevo, vaječníky, melanóm, a rakoviny prsníka. Pozitívne výsledky boli podobne pozorované, keď sa liečba podávala myšiam po chirurgickom odstránení nádoru.

Prelomové zistenia boli publikované v Advanced Science, vychádzajúc z práce vedenej Nicole Steinmetzová, profesorkou nanoinžinierstva na UC San Diego. Steinmetzová, ktorá tiež riadi Centrum pre nano-imunitné inžinierstvo a spoluriadi Centrum pre inžinierstvo v oblasti rakoviny, je priekopníčka v používaní nanočastíc vírusu mosaic cowpea na stimuláciu imunitného systému v boji proti rakovine a prevenciu jej opätovného výskytu a šírenia.

Skorší výskum v Steinmetzovej laboratóriu zahŕňal injekciu týchto nanočastíc rastlinného vírusu priamo do nádorov, čo vyvolalo imunitnú odpoveď. Hoci vírus neinfikuje cicavce, imunitný systém ho stále identifikuje ako cudziu entitu, čo vyvoláva silnú reakciu proti existujúcim nádorom aj potenciálnym budúcim nádorom. Cieľom tohto inovatívneho prístupu bolo využiť prirodzenú obranyschopnosť tela v boji proti rakovine.

V najnovšej štúdii Steinmetzová a jej tím zistili, že na to, aby boli nanočastice účinné, nie je potrebná priama injekcia do nádorov. Systémové podávanie nanočastíc výrazne zlepšilo mieru prežitia a inhibovalo metastázy pri rôznych typoch rakoviny. Steinmetzová vysvetlila:

„Tu neliečime zavedené nádory ani metastatické ochorenia – bránime ich vzniku. Poskytujeme systémovú liečbu na prebudenie imunitného systému tela, aby sa choroba eliminovala skôr, ako sa metastázy vôbec vytvoria a usadí.“

Na výrobu nanočastíc výskumníci kultivovali rastliny hrachu čiernookého v laboratóriu a infikovali ich vírusom mosaic cowpea. Tento proces priniesol milióny vírusových kópií vo forme sférických nanočastíc, ktoré boli bez ďalšej úpravy použité v experimentoch. Steinmetzová o nich hovorila ako o „silných nanočasticiach prírody, ktoré sa vyrábajú v rastlinách hrachu čiernookého.“

Účinnosť liečby bola testovaná na myších modeloch rakoviny hrubého čreva, vaječníkov, melanómu a prsníka. Myši, ktorým boli injikované nanočastice vírusu cowpea mosaic a následne vystavené metastatickým nádorom o týždeň neskôr, vykazovali zlepšenú mieru prežitia a znížený rast nádoru v porovnaní s neliečenými myšami. Pozitívne účinky pretrvávali aj vtedy, keď boli myši vystavené novým nádorom o mesiac neskôr, čo naznačuje trvalý účinok liečby.

Jedným z najzaujímavejších aspektov tohto výskumu je účinnosť liečby po operácii. V ďalších experimentoch viedlo podávanie nanočastíc po chirurgickom odstránení nádoru k lepšej miere prežitia a zníženiu opätovného rastu nádoru u myší. Steinmetzová zdôraznila dôležitosť tohto zistenia a poznamenala:

„Aj keď vykonáte operáciu na odstránenie nádorov, žiadna operácia nie je dokonalá a ak sa neposkytne žiadna ďalšia liečba, dôjde k rastu metastáz. Tu používame naše nanočastice rastlinného vírusu po operácii na posilnenie imunitného systému, aby odmietal akúkoľvek zvyškovú chorobu a zabránil cirkulujúcim nádorovým bunkám pred metastázovaním, zistili sme, že to funguje naozaj, naozaj dobre.“

Výskumný tím sa teraz pripravuje na klinické skúšky s plánmi vykonať štúdie bezpečnosti a vyhodnotiť účinnosť liečby u domácich zvierat s rakovinou. Budúce štúdie sa tiež ponoria do pochopenia mechanizmov za vlastnosťami nanočastíc vírusu mosaic cowpea posilňujúcich imunitu.

Sľubné výsledky tejto štúdie predstavujú významný krok vpred v liečbe rakoviny. Využitím sily rastlinných vírusov výskumníci skúmajú nové spôsoby, ako posilniť prirodzenú obranu tela proti rakovine, čo potenciálne ponúka novú nádej pre pacientov s metastatickým ochorením. Steinmetzová a jej tím sú optimistickí, pokiaľ ide o budúcnosť tohto výskumu a jeho potenciál spôsobiť revolúciu v liečbe rakoviny.

Ako bude táto oblasť napredovať, pozornosť sa bude naďalej zameriavať na zdokonaľovanie liečby, zaistenie jej bezpečnosti a účinnosti a prípravu na klinické skúšky na ľuďoch. Konečným cieľom je poskytnúť nový, účinný nástroj v boji proti rakovine, využívajúci jedinečné vlastnosti nanočastíc rastlinného vírusu na posilnenie imunitného systému a prevenciu šírenia a recidívy choroby.

Zdroj: www.nano-magazine.com

PREČÍTAJTE SI AJ

ROZPRÁVANIE BEZ HLASIVIEK VĎAKA AI

ROZPRÁVANIE BEZ HLASIVIEK VĎAKA AI

Pre ľudí s poruchami hlasu, vrátane tých, ktorí majú patologické stavy hlasiviek alebo ktorí sa zotavujú po operáciách rakoviny hrtana, je často ťažké alebo nemožné hovoriť. To sa môže čoskoro zmeniť. Tím inžinierov z UCLA vynašiel mäkké, tenké a pružné zariadenie s...

PRVÝKRÁT 100% RECYKLOVANÁ VISKÓZA

PRVÝKRÁT 100% RECYKLOVANÁ VISKÓZA

V súčasnosti sa viskózové textílie vyrábajú z biomasy z lesa a úplne recyklovaná viskóza neexistuje. Vedcom z univerzity v Lunde vo Švédsku sa teraz podarilo vyrobiť novú viskózu – z opotrebovaných bavlnených obliečok. Staré textílie po celom svete končia na smetisku...

NANOGÉLY PRE LEPŠIE ZOTAVENIE PORANENEJ MIECHY

NANOGÉLY PRE LEPŠIE ZOTAVENIE PORANENEJ MIECHY

Prevratný vývoj v liečbe poranení miechy predstavuje nový prístup prostredníctvom použitia špecializovanej nanotechnológie. Tento dodávací systém, známy ako nanogél, je duchovným dieťaťom výskumníkov z Politecnico di Milano. Je dômyselne navrhnutý tak, aby sa...

STARODÁVNE MORSKÉ TVORY POMÁHAJÚ MAKKEJ ROBOTIKE

STARODÁVNE MORSKÉ TVORY POMÁHAJÚ MAKKEJ ROBOTIKE

Mäkká robotika je náuka o vytváraní robotov z mäkkých materiálov, ktorá má výhodu flexibility a bezpečnosti pri interakciách medzi ľuďmi. Tieto roboty sú vhodné pre aplikácie od zdravotníckych zariadení až po zvyšovanie efektivity pri rôznych úlohách. Okrem toho,...

PRELOMOVÉ OBJAVY VO VÝSKUME ĽADU

PRELOMOVÉ OBJAVY VO VÝSKUME ĽADU

Zdanlivo jednoduchá látka ľadu bola predmetom prelomovej štúdie v Národnom laboratóriu v Argonne, ktorá odhalila zložitosť jeho správania pri extrémne nízkych teplotách. Základom tejto štúdie je predtavenie, ktoré sa tradične pozoruje blízko bodu mrazu vody....

ZBER VODY ZO VZDUCHU POMOCOU SOLÁRNEJ ENERGIE

ZBER VODY ZO VZDUCHU POMOCOU SOLÁRNEJ ENERGIE

Viac ako 2,2 miliardy ľudí v súčasnosti žije v krajinách s nedostatkom vody a OSN odhaduje, že 3,5 milióna ročne zomiera na choroby súvisiace s vodou. Keďže oblasti, ktoré najviac potrebujú lepšiu pitnú vodu, sa nachádzajú aj na niektorých z najslnečnejších miest na...

autor

ejrick van newman

Komentáre

0 komentárov

Pridaj komentár