Obchod

Našim zákazníkom ponúkame okrem našich služieb, možnosť zoznámiť sa s produktami, ktoré vznikli na báze nanotechnológie. Všetky súvisia s čistením povrchov nielen v domácnosti. Ich použitie je jednoduché a vlastnosti výnimočné. Prednosťou je zníženie nárokov na pravidelnú údržbu (čistenie) o 70%, čo vedie k úsporám času, financií i ochrane životného prostredia.